HAKKIMIZDA


Sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımı yüzyılımızın en büyük sağlık sorunudur. Tütün, kullanıcılarının yarısını öldürüyor. Her yıl Dünya’da 6 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 100,000 kişinin erken ölümüne sebep oluyor.(1) Tütüne bağlı ortaya çıkan hastalıklar ülkemizin en önde gelen hastalık ve ölüm nedenlerini oluşturuyor: Kalp hastalıkları, akciğer başta olmak üzere birçok farklı kanser türü, KOAH, amfizem gibi çeşitli akciğer hastalıkları ve felç/inmelere sebep olan damar yolu hastalıkları bunların başlıcaları. Tütün kullanımı aynı zamanda diyabet ve astım gibi birçok kronik hastalığın ortaya çıkışına da sebep olabildiği gibi bu hastalıkların kontrolünü de zorlaştırarak komplikasyon riskini arttırıyor ve hastaların erken ölümlerine sebep oluyor.

Türkiye, son 10 yılda Dünya Sağlık Örgütü’nün tütün kullanımını azaltmak amacıyla ülkelere önerdiği tüm kanuni ve ekonomik uyarlamaları yerine getirmiş sayılı ülkelerden olmasına rağmen, erkekler arasında %41, kadınlar arasında ise %13 sigara kullanım oranı ile hala ciddi bir sağlık riski ile karşı karşıya.(2) Bu hali ile tütün kullanımının engellenmesi tüm ulusal sağlık sistemleri için birincil önem taşımakta.

Sigarasız.org ve bağlı olduğu QTI projesi(3), Türkiye’de sigara bırakma ve tütün kontrolü alanında altyapı geliştirmeyi ve bırakma alanının Türkiye sağlık sisteminin vazgeçilmez rutin bir parçası haline gelmesine temel oluşturmayı hedeflemekte. Projemizin nihai amacı Türkiye sağlık sisteminde sigara bırakma hizmetlerinin erişim ve çeşitliliğinin geliştirilmesidir. Bu amaca giden yolda bizim rolümüzü, kendi klinik çalışma ortamları ve özelleşme alanlarında hizmet verdikleri hastalarının sağlık durumları ve ihtiyaçları özelinde sigara bırakma danışmanlığı yapabilmenin yanı sıra, genel sigara bırakma danışmanlığı da yapabilecek yetkinlikte bir hemşire ve psikologlar kadrosu oluşturmak olarak görüyoruz. Proje grubumuz, çokdisiplinli, kültürel farklılıklara hassas, kanıt temelli, alanın son gelişmelerini de takip eden ulusal ve uluslararası tütün kontrol ve sigara bırakma programları geliştirme konusunda yetkin Türkiye ve ABD’den araştırmacı ve uygulayıcılardan oluşmuştur. Projemizin ilk 2 yılını, misyonunu “kendini tütün bağımlılık tedavileri ve etkili tütün kontrol politikaları geliştirmeye adamış sağlık çalışanlarını yetiştirmek ve bu profesyonellerin küresel ağlarının oluşumuna destek sağlamak” olarak belirlemiş Global Bridges Vakfı fonlamaktadır.

Proje kapsamında, sağlık profesyonellerine tütün kullanım ve bırakma danışmanlığı eğitimleri verilmekte. Bu web sitesi ile bu eğitimleri almış olanlara eğitim sonrası ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve yetkinlik tazelemesi için bilgi kütüphanesi, destek materyalleri ve videolar ile eğitim sonrası destek hizmeti amaçlanmakta. Eğitimlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için İletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/

2 KYTA: Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 2012 full report: www.halksagligiens.hacettepe.edu.tr/KYTA_TR.pdf

3 For more information about QTI: Quit Tobacco International: www.quittobaccointernational.org